} #> if ( size ) { #>
  • <# } #> parseFloat(markers[i].getAttribute("lng"))); <# } #> >> PODANIE O POWTARZANIE SEM. < < height: 1em !important; /*