<# if ( data.uploadedToLink ) { #> } <# } else if ( data.sizes && data.sizes.large ) { #>
<# } #>> var line_opacity = polylines[i].getAttribute("line_opacity");
 • DEKORATOR WNĘTRZ
 • map:front_end_map, task:"getxml", }); #> autoplay<#
  <# if ( 'audio' === data.type ) { #> var width = jQuery("#huge_it_google_map824997").width();

  JUŻ 3 LIPCA POZNAMY WYNIKI TEGOROCZNYCH MATUR – ZAPRASZAMY ABSOLWENTÓW DO SEKRETARIATU SZKOŁY W GODZINACH 10:00 – 18:30

  if ( ! _.isUndefined( data.model.loop ) && data.model.loop ) { var _wpmejsSettings = {"pluginPath":"\/wp-includes\/js\/mediaelement\/","classPrefix":"mejs-","stretching":"responsive"}; }
  #> by Do środka var pluploadL10n = {"queue_limit_exceeded":"Pr\u00f3bowano doda\u0107 do kolejki zbyt wiele plik\u00f3w.","file_exceeds_size_limit":"Plik \u201e%s\u201d przekracza maksymalny dopuszczalny rozmiar plik\u00f3w wysy\u0142anych na t\u0119 witryn\u0119.","zero_byte_file":"Ten plik jest pusty. Prosz\u0119 spr\u00f3bowa\u0107 wys\u0142a\u0107 inny.","invalid_filetype":"Przepraszamy, ze wzgl\u0119d\u00f3w bezpiecze\u0144stwa ten typ pliku nie jest dozwolony.","not_an_image":"Ten plik nie jest obrazkiem. Prosz\u0119 spr\u00f3bowa\u0107 wys\u0142a\u0107 inny plik.","image_memory_exceeded":"Limit pami\u0119ci zosta\u0142 przekroczony. Prosz\u0119 spr\u00f3bowa\u0107 wys\u0142a\u0107 mniejszy plik.","image_dimensions_exceeded":"Rozmiar tego pliku przekracza dopuszczalny. Prosz\u0119 spr\u00f3bowa\u0107 wys\u0142a\u0107 inny.","default_error":"Wyst\u0105pi\u0142 b\u0142\u0105d podczas wysy\u0142ania pliku na serwer. Prosz\u0119 spr\u00f3bowa\u0107 ponownie p\u00f3\u017aniej.","missing_upload_url":"W konfiguracji znajduje si\u0119 b\u0142\u0105d. Prosz\u0119 skontaktowa\u0107 si\u0119 z administratorem serwera.","upload_limit_exceeded":"Mo\u017cesz wys\u0142a\u0107 tylko jeden plik.","http_error":"B\u0142\u0105d HTTP.","upload_failed":"Wysy\u0142anie nie powiod\u0142o si\u0119.","big_upload_failed":"Spr\u00f3buj wys\u0142a\u0107 plik przy pomocy %1$sformularza w HTML-u%2$s.","big_upload_queued":"Rozmiar pliku \u201e%s\u201d przekracza maksymalny dopuszczalny rozmiar pliku przesy\u0142anego przez skrypt wysy\u0142aj\u0105cy w przegl\u0105darce.","io_error":"B\u0142\u0105d wej\u015bcia\/wyj\u015bcia.","security_error":"B\u0142\u0105d zabezpiecze\u0144.","file_cancelled":"Wysy\u0142anie pliku zosta\u0142o anulowane.","upload_stopped":"Wysy\u0142anie zosta\u0142o zatrzymane.","dismiss":"Ukryj","crunching":"Dzielenie\u2026","deleted":"zosta\u0142 przeniesiony do kosza.","error_uploading":"Nie uda\u0142o si\u0119 wys\u0142a\u0107 pliku \u201e%s\u201d na serwer."}; <# if ( data.width && data.height ) { #> Edytuj obrazek <# } #> vertical-align: -0.1em !important; #>
  {{ caption }}